Kreera

Kreera Samhällsbyggnad projektleder, planerar och projekterar infrastruktur och markanläggningar i form av gator, vägar, järnvägar exploateringsområden, VA-anläggningar med mera.

Våra  medarbetare har olika utbildningar och inriktningar, allt från fysiska planerare, landskapsarkitekter, civilingenjörer och högskoleingenjörer. Vi jobbar från de riktigt tidiga skedena till och med byggskedet.

Vår vision är att vår arbetsplats och vårt sätt att arbeta ska skapa möjligheter för en kreativ arbetsmiljö.

På vår arbetsplats är trivseln ett motto. Det är viktigt för oss att alla som besöker oss känner sig välkomna, såväl kunder, samarbetspartners som leverantörer. Genom att skapa en miljö där vi själva trivs, erbjuder vi även de som besöker oss en plats där det är lätt att vara både avslappnad och effektiv.